O výuce

Výuka v našich kurzech je zaměřena na všechny složky jazyka – komunikaci, poslech, slovní zásobu i gramatická pravidla. Studenti jsou různými metodami vedeni k tomu, aby co nejvíce používali studovaný jazyk v reálných situacích. Lektoři prokládají své lekce různými aktivitami tak, aby studenti neztráceli pozornost a byli maximálně a přirozeně vtaženi do komunikace v daném jazyce.

 

____________________

 

 

METODA VÝUKY

Učíme specifickou komunikativní metodou, vyvinutou mnohaletou pedagogickou zkušeností v rámci IHWO. Centrem vyučovací hodiny je student, nikoliv pedagog. Z 80% je aktivita na straně studenta. Lektor flexibilně reaguje na potřeby žáků a podporuje je tak, aby nové znalosti pochopili a procvičili si je především v samotné výuce.

 

KOMUNIKACE VE VYUČOVANÉM JAZYCE

Lektoři komunikují se studenty z 90% v cizím jazyce. Student se přirozeně naučí ihned používat právě dosažené znalosti, improvizovat a chápat jazyk v kontextu.

 

STŘÍDÁNÍ ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH LEKTORŮ

V rámci kurzu se obvykle střídá český lektor se zahraničním.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Znalosti studentů pravidelně testujeme a podle dosažených výsledků individuálně upravujeme jejich další studijní program. Tak můžeme zaručit, že student zvládne jazyk ve všech jeho aspektech.

 

POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ

Počet studentů ve skupině se pohybuje mezi 3 – 12 (18 – v případě pomaturitního studia). Učitelé se tak mohou dostatečně věnovat každému studentovi a přizpůsobit výuku jeho silným i slabým stránkám.

V kurzech pro děti a mládež dodržujeme maximální věkové rozhraní 2 roky.

 

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

Máme 3-krokový rozřazovací systém završený osobní konzultací. Chceme tak budoucím studentům zaručit umístění do skupiny, která co nejvíce odpovídá jeho úrovni, tempu a studijním záměrům. Netrváme na plném počtu studentů ve skupině.

 

ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH

Naši studenti přípravných kurzů ke zkouškám Cambridge English dosahují pravidelně více než 90% úspěšnosti. Naši učitelé sami působí jako examinátoři u ústní části těchto zkoušek.

 

 

Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close