Všeobecná angličtina pro děti a mládež

GFX | onlinepretest.jpg

GFX | kontaktujtenas.jpg

V dětských kurzech preferujeme osvojení jazyka prostřednictvím zážitku a tvořivého procesu včetně rozvoje motoriky, která velmi ovlivňuje vývoj řeči. Zaměřujeme se na všechny hlavní složky jazyka – mluvení, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Nespoléháme na domácí přípravu, ale na maximální praktickou zkušenost během vyučovacích hodin, které jsou převážně v anglickém jazyce. 

Čeští a zahraniční lektoři se pravidelně střídají.

  

ROZSAH STUDIA

Počet vyučovacích hodin týdně a frekvence se liší podle jednotlivých věkových skupin, od 1 x 45 minut týdně u předškolních dětí až po 2 x 90 minut týdně u dospívajících dětí.

 

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

Máme 3-krokový rozřazovací systém završený osobní konzultací. Vstupní testy jsou přizpůsobeny věku dítěte.

Děti do 10 let absolvují pouze ústní část, začátečníci ho nemusejí absolvovat. Chceme vám tak zaručit umístění vašich dětí do skupiny, která co nejvíce odpovídá jejich věku, úrovni, tempu a studijním záměrům.

Netrváme na co největším naplnění kurzu, ale na odpovídajícím složení skupiny, v níž děti studují.

  

METODY VÝUKY

Učíme komunikativní metodou, kdy centrem vyučovací hodiny je student, nikoliv pedagog. Z 80% je aktivita na straně dětí. Děti si osvojují nový jazyk především pomocí praktických a interaktivních činností – zábavná cvičení, hry, miniprojekty, písničky, vyprávění s dramatizací. Výukový materiál a interaktivní aktivity přizpůsobujeme věku a zájmům dětí ve skupině.

 

KVALIFIKACE LEKTORŮ

Naši lektoři mají univerzitní jazykové vzdělání, mezinárodní certifikát CELTA nebo specializovaný kurz ELT Methodology pro komunikativní výuku angličtiny.

Všichni lektoři kurzů pro děti a mládež navíc absolvovali i mezinárodně uznávaný speciální kurz pro výuku dětí – The International House Certificate in  Teaching Young Learners and Teenagers (IHCYLT).

 

HODNOCENÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ

Pravidelně testujeme pokroky dětí ve všech oblastech studovaného jazyka – mluvení, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Máte tak dostatečný přehled o jejich studiuNa základě výsledků a po ústní konzultaci individuálně upravujeme další studijní program. Tak zaručíme, že studium zvládnou jak nejlépe můžou.

 

PŘÍPRAVA NA DĚTSKÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE YLE A CAMBRIDGE ENGLISH

Zkoušky pro nejmladší děti (Cambridge YLE) nejsou hodnoceny systémem „uspěl/neuspěl“. Děti získají pozitivní praktickou zkušenost, která jim usnadní skládat testy v pozdějším věku.

Starším dětem s vyšší úrovní jazykových znalostí nabízíme kurzy zaměřené na přípravu ke zkouškám Cambridge English pro školy (KET, PET, FCE), případně zkoušky určené pro dospělé.

Většina dětí zkoušky skládá ve své vlastní škole.

 


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close