IELTS

International English Language Testing System (IELTS)

Pomocí IELTS je možné přesně ohodnotit úroveň znalosti angličtiny kandidáta. Zkouška ověřuje 4 jazykové dovednosti: poslech s porozuměním, čtení, psaní a mluvený projev, dle vybraného modulu zaměřeného na akademickou nebo pracovní sféru v anglicky mluvícím prostředí.

Kandidáti mají na vybranou dva moduly: General Training Module a Academic Module, podle toho, za jakým účelem skládají zkoušku.

IELTS má přehledný systém hodnocení: výsledky zkoušky se uvádí v rozmezí od 0 do 9 bodů.

Zkouška platí dva roky, proto má instituce, ve které se hodláte učit nebo pracovat, jistotu, že výsledek zkoušky přesně ukazuje vaší stávající znalost angličtiny.

 

PRO KOHO JE IELTS

Zkoušku IELTS doporučujeme pokročilým studentům (minimální vstupní úroveň 6 – Upper Intermediate), kteří:

jsou starší 16 let

hodlají studovat nebo pracovat v zahraničí, obzvláště v anglicky mluvících zemích jako jsou Velká Británie,  Austrálie, Kanada, Nový Zéland nebo USA

si chtějí zajistit imigrační vízum do Kanady, Austrálie a Nového Zélandu.

pracují nebo chtějí v budoucnosti pracovat na českém Ministerstvu zahraničních věcí nebo ve státní správě.

 

ZKOUŠKA SE SKLÁDÁ ZE 4 ČÁSTÍ

poslech s porozuměním (Listening) - 30 minut

čtení - Academic nebo General Training (Reading) - 60 minut

psaní - Academic nebo General Training (Writing) - 60 minut

mluvený projev (Speaking) - 11 - 14 minut

 

Vzhledem k rozdílným požadavkům na zaměření přípravy (moduly), různým pokročilostem studentů a jejich časovým možnostem nabízíme přípravné kurzy jako individuální nebo skupinové s velmi malým počtem studentů, nejčastěji 2 až 4. Od toho se odvíjí i cena, tj. hodinová sazba; se zvyšujícím se počtem studentů klesá.

Doporučujeme přípravný kurz v délce alespoň dva měsíce, zpravidla před termínem konání zkoušky na British Council v Brně.

Standardní frekvence výuky je 2 x 90 minut týdně.

 

Cena zkoušky není v ceně kurzu.

Výsledky zkoušek IELTS jsou platné 2 roky.

Studenti ILC IH Brno mají slevu 3%.

 

Pro bližší informace kontaktujte kancelář školy nebo přímo koordinátora firemní a individuální výuky, Igora Vránu, igor.vrana@ilcbrno.cz, telefon 778 062 894.

 


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close