Zaměření a obsah studia

Intenzivní studium angličtiny se zaměřuje na všechny hlavní složky jazyka – komunikace, slovní zásoba, poslech a gramatika. Nespoléháme se na domácí přípravu, ale snažíme se o maximální praktické zkušenosti získané během výuky.

V hodinách se mluví pouze anglicky. Ve výuce se střídají učitelé z celého světa.

 

ROZSAH STUDIA

Výuka probíhá každý pracovní den od 9.30 do 12.45, s přestávkou 15 minut v 11.00-11.15.

 

VSTUPNÍ TEST A ROZŘAZENÍ

3-krokový rozřazovací systém završený osobní konzultací zaručuje umístění do skupiny, která co nejvíce odpovídá vaší úrovni, tempu a studijním záměrům. Netrváme na co největším naplnění kurzu studenty, ale na odpovídajícím složení skupiny, v níž studujete.

 GFX | onlinepretest.jpg

 

POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ

Ve skupině je 10 – 18 studentů. To nám umožňuje individuálně přistupovat k vašim potřebám a možnostem a maximálně rozvíjet vaše jazykové schopnosti.

 

METODY VÝUKY

Učíme komunikativní metodou, kdy centrem vyučovací hodiny je student, nikoliv pedagog. Z 80% je aktivita na vaší straně. Výklad lektora zabírá jen krátkou část hodiny, aby jste mohli nové znalosti procvičit co nejvíce v samotné výuce.

Používáme osvědčené britské učebnice (např. New English File, Ready for First/Advanced, Speak Out).

Vyučujeme v souladu se standardy Evropské unie a s mezinárodním jazykovým referenčním rámcem (CEFR).

 

VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ

Zahraniční lektoři mají mezinárodní certifikát metodologie výuky CELTA, který je v současné době považován za nejlepší kvalifikaci pro výuku angličtiny jako cizího jazyka. Čeští lektoři mají univerzitní vzdělání – obor angličtina, mezinárodní certifikát CELTA nebo specializovaný kurz ELT Methodology pro komunikativní výuku angličtiny.

Ředitel pro studia (Director of Studies) provádí pravidelné hospitace u lektorů, každý týden pro ně organizuje pravidelné semináře a zabezpečuje jejich další vzdělávání.

 

HODNOCENÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ

Pravidelně testujeme vaše pokroky ve všech oblastech studovaného jazyka – komunikaci, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Máte tak dostatečný přehled o svém studiu. Na základě výsledků a po ústní konzultaci individuálně upravujeme váš další studijní program. Tak zaručíme, že studium zvládnete jak nejlépe můžete.

 

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH KET, PET, FCE, CAE

Jsme oficiální "Cambridge English Exam Preparation Centre".

Naši studenti mají velmi vysokou úspěšnost u zkoušek Cambridge English - dlouhodobý průměr se pohybuje nad 90%.

Máme ve svých řadách nejvíce přezkušujících lektorů u zkoušek Cambridge English ze všech brněnských jazykových škol.

 

DATA | download | POM-A4_22-23.pdf

 

Chci se zapsat do kurzu.

 


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close