Příprava na KET

Key English Test & Key English Test pro školy

Zkouška Cambridge English: Key nebo Key English Test (KET) ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete ji používat v každodenních situacích v omezeném rozsahu, je zkouška KET právě pro Vás.
 
Cambridge English: Key for Schools (KETfS) je zkouška pro žáky od 11 do 14 let, je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem v obsahu a zpracování témat, která jsou zacílena a přizpůsobena zájmům a zkušenostem žáků základních škol.

Zkoušky lze složit po cca. 200-250 hodinách výuky.

 

Proč KET / KETfS?

Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti - čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.  
KET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku KET, seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. PET nebo FCE).
Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát University of Cambridge ESOL Examinations, který platí celý život.

Pro koho je KET?

KET je určen těm, kdo používají angličtinu na základní úrovni

KET je určen pro mládež i pro dospělé

 

Z jakých částí se skládá zkouška KET?

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):

Čtení a psaní (Reading and Writing)

Poslech (Listening)

Mluvený projev (Speaking)

 
Na zkoušku KET připravujeme v rámci jednoletého denního pomaturitního studia.
 
Registraci ke zkouškám zajišťuje jazyková škola ILC International House Brno, v jejíchž učebnách zpravidla  také zkoušky i probíhají.

 


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close