IH CYLT

International House Certificate in Teaching Young Learners (IH CYLT)

(International House certifikát pro výuku anglického jazyka u dětí a mládeže)

Moderuje Cambridge English Language Assessment.
 
IH CYLT je komplexní mezinárodně uznávaný kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání učitelů (DVPP).
 
Jeho obsahem je metodika výuky anglického jazyka u dětí od 3 do 16 let. Kurz učitelům poskytne moderní metodické postupy ve výuce angličtiny.
Všechny semináře obsahují jak teorii, tak příklady přímo použitelné v praxi.
Cílem kurzu je výrazné zkvalitnění výuky angličtiny především na základních školách.
 
Kurz obsahuje dvě části: semináře vedené zkušenými lektory a praxi (tzv. cvičné a náslechové hodiny). Cvičná hodina je lekce, kterou vyučuje účastník kurzu za přítomnosti instruktora, který hodinu následně rozebere a ohodnotí.
 

Obsah kurzu

Semináře

Kurz obsahuje 32 hodin seminářů, které probíhají tři měsíce, v čase od 14.30 do 17.45 hodin, v pátek. Je nutná stoprocentní účast.
Kurz bude probíhat v učebnách jazykové školy ILC International House Brno, Sukova 2.

Praxe

Každý účastník bude učit tři hodiny za dohledu instruktora. 3x 30 minut a 1x 60 minut. Součástí každé cvičné hodiny je 45-ti minutová individuální konzultace (před i po cvičné hodině) při které se probírá plán hodiny a její následné shodnocení. Každý účastník musí také shlédnout 4 hodiny odučené zkušeným lektorem. Pro každou z těchto čtyř hodin musí vyplnit formulář se zadaným úkolem. Rozvrh pro všechny cvičné hodiny bude oznámen s dostatečným časovým předstihem. 

Konzultace o výsledcích v kurzu

Každý účastník bude mít v průběhu kurzu dvě konzultace o svých výsledcích (každá potrvá asi 30 minut). Navíc budou instruktoři asistovat a pomáhat praktikantům v průběhu celého kurzu.

Písemné práce

Účastník musí v průběhu kurzu odevzdat dvě písemné práce. 
Termíny, do kdy musí být práce odevzdány, se účastníci domluví s instruktory.
Domácí úkoly bude nutné vypracovat jen k některým seminářům.

Portfolia

Účastníci si musí uchovat kopie všech svých prací a odevzdat je instruktorům na konci kurzu k výslednému hodnocení. 
 
Portfolio obsahuje:
  • dvě písemné práce
  • písemné shrnutí konzultací
  • písemné plány hodin a materiály ke cvičným hodinám
  • písemné zhodnocení cvičných hodin, podepsané účastníkem a instruktorem
  • 4 pracovní listy s úkoly k náslechovým hodinám
  • domácí úkoly

Závěrečný certifikát

Účastníci, kteří kurz úspěšně zakončí, získají mezinárodně platný certifikát (IH CYLT) na výuku angličtiny pro děti a mládež.
Administrativní poplatek za vystavení certifikátu (85 GBP) není obsažen v ceně kurzu.

Akreditace MŠMT

Metodický kurz IH CYLT je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Registrace

Zájemci o kurz musí splňovat tyto základní kriteria:
  • věk nejméně 18 let
  • velmi dobrá znalost angličtiny (min. C1)
  • alespoň základní pedagogické vzdělání a/nebo zkušenosti s výukou angličtiny
 
Prosím vyplňte registrační formulář. 
Následně budete kontaktováni vedoucím kurzu za účelem vstupního přijímacího pohovoru, který lze provést telefonicky nebo osobně v jazykové škole.
 
Kapacita kurzu je omezena.
Jazyková škola si vyhrazuje právo kurz neotevřít nebo nepřijmout více kandidátů, než je kapacita kurzu.
 
Pro více informací prosím kontaktujte kancelář jazykové školy, 736 726 302, e-mail info@ilcbrno.cz, nebo přímo Pavlu Milerski, která zajišťuje vzdělávací kurzy pro lektory, pavla.milerski@ilcbrno.cz.
                                                             ______________________
 

Termíny konání

3. 2. 2023 - polovina června 2023, pátek 14.30-17.45, případně dle požadavků klienta

Cena kurzu

19 900 Kč (možno platit ve splátkách)

Sleva 10 % je poskytována při přihlášení a platbě do 8 týdnů do začátku kurzu, učitelům z programu Partnerských škol (Associate Schools) - do přihlášení a platbě do 1 týdne před zahájením kurzu.
Podmínkou registrace je uhrazení ceny kurzu.
 

Stornovací podmínky

0 % z ceny kurzu - při zrušení registrace více jak 60 dnů před zahájením kurzu
50 % z ceny kurzu - při zrušení registrace v době od 60 do 30 dnů před zahájením kurzu
75 % z ceny kurzu - při zrušení registrace v době od 30 do 15 dnů před zahájením kurzu
100 % z ceny kurzu - při zrušení registrace méně než 15 dnů před zahájením kurzu
 
 


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close