Všeobecná angličtina všech pokročilostí

Kurzy všeobecné angličtiny pro dospělé otevíráme ve všech pokročilostech: od naprostých začátečníků po úroveň Proficiency (C2.2). Prakticky v každé pokročilosti nabízíme několik kurzů různých kombinací dnů a časů výuky a také frekvence výuky.

Do všech kurzů je možné přistupovat i během školního roku. Podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu.

 

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

3-krokový rozřazovací systém završený osobní konzultací zaručuje umístění do skupiny, která co nejvíce odpovídá vaší úrovni, tempu a studijním záměrům. Netrváme na co největším naplnění kurzu studenty, ale na odpovídajícím složení skupiny, v níž studujete.

 

POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ

Ve skupině je 5 – 12 studentů. To nám umožňuje individuálně přistupovat k vašim potřebám a možnostem a maximálně rozvíjet vaše jazykové schopnosti.

 

METODY VÝUKY

Učíme komunikativní metodou, kdy centrem vyučovací hodiny je student, nikoliv pedagog. V maximální míře je aktivita na vaší straně. Výklad lektora zabírá jen krátkou část hodiny, aby jste mohli nové znalosti procvičit co nejvíce v samotné výuce.

Používáme osvědčené britské učebnice (např. English File, Straightforward, atd.).

Vyučujeme v souladu se standardy Evropské unie a s mezinárodním jazykovým referenčním rámcem (CEFR).

 

VZDĚLÁNÍ LEKTORŮ

Všichni naši lektoři mají mezinárodní certifikát metodologie výuky CELTA (nebo jeho ekvivalent), který je  považován za nejlepší základní kvalifikaci pro výuku angličtiny jako cizího jazyka.

Čeští lektoři mají zpravidla univerzitní vzdělání – obor angličtina, mezinárodní certifikát CELTA nebo specializovaný kurz ELT Methodology pro komunikativní výuku angličtiny.

Akademický ředitel (Director of Studies) provádí pravidelné hospitace u lektorů, každý týden pro ně organizuje pravidelné semináře a zabezpečuje jejich další vzdělávání.

 

HODNOCENÍ STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ

Pravidelně testujeme vaše pokroky ve všech oblastech studovaného jazyka – mluvení, poslech, slovní zásobu a gramatiku. Máte tak dostatečný přehled o svém studiu. Na základě výsledků a po ústní konzultaci individuálně upravujeme váš další studijní program. Tak zaručíme, že studium zvládnete jak nejlépe můžete.


Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close