Úroveň A1.1 Beginners - začátečníci

GFX | onlinepretest.jpg

GFX | kontaktujtenas.jpg

Ve výuce se obvykle střídají čeští lektoři se zahraničními. Zaručujeme vám tak dostatečné pochopení látky i zkušenost s autentickým jazykem a přirozenou výslovností. Studium probíhá 2 vyučovací hodiny 2x týdně v ranních, dopoledních,  odpoledních i večerních temínech, nebo 1x týdně tři vyučovací hodiny.

 

Ve skupině je maximálně 5 - 12 studentů. To nám umožňuje individuálně pracovat s vašimi studijními výsledky a možnostmi. Do kurzu je možné přistupovat i během školního roku, podmínkou přistoupení je vhodná jazyková pokročilost a volné místo v kurzu. 

 

 

CO SE NAUČÍTE

Pozdravy, použití základních běžných sloves, číslovky, barvy, lidé, jídlo, výslovnost a intonace, přítomný čas prostý, trénink základních komunikačních situací.
Každodenní aktivity, pořádek slov ve větě, sloveso moci, umět (can, can´t), minulý čas (jednoduchý), vazba there is/are, zájmena, oblíbené aktivity a vazba -ing, budoucí čas (plány a předpovědi - going to), použití předložek, trénink běžných komunikačních situací.

Gramatika: přítomný čas prostý, modální sloveso can/can’t, budoucí čas (vazba going to)
Slovní zásoba: čísla, rodina, jídlo a pití, povolání, denní rutina, nepravidelná slovesa
Následující úroveň: A1.1+ 

 


Přehled jazykových kurzů

Kód kurzu
Frekvence
Dny a časy
Zimní semestr
Jarní semestr
Základní cena / semestr
Více informací
1 x 90 minut týdně
středa,
18.15—19.45
27.09.2023 -
31.01.2024  
14.02.2024 -
12.06.2024  
5500 Kč

 

Zavřít
Zavřít
Zavřít

Kontaktní formulář

Zanechejte nám prosím zprávu a my vám co nejrychleji odpovíme.
Close